NoseworkLIGA Innendørssøk

Det er tid for innendørssøk!

Denne gongen skal søket gå på IDEALTID!
Oppgåva blir å legge ut eit søk der du forsøker lage det vanskelig “nok” for at hunden skal bruke 30 sekund på å finne!

Søket må foregå innandørs, eit/fleire rom med fire veggar og tak. – Du bestemmer kort stort rom/fleire rom.

Du bestemmer om du vil ha kobbel av eller på

Funnet må vere tilgjengelig – altså skal hunden kunne komme heilt bort til funnstedet.

MAKS to sekunders markeringsatferd for dei som har tydelig funn/frysmarkering.

Filmen må inneholde ein tydelig “startlinje”. Tida startar i det hunden kryssar startlinja.

Tida sluttar i det førar markerer funn – med “ja/funn/hurra” eller på annan måte startar belønningsatferd.

Dette er ei utfordrande oppgåve!
Alle søk som er innafor 20-40 sekund er godkjent, men maks poeng krev at ein er innafor 28-32 sekund.

For dei som har fleire hundar/søker saman med andre. De kan framleis bruke samme søksområde/funnsted til alle hundane om de vil – tenk kreativt og flytt kvar de startar i frå / sett inn/fjern fleire gjenstander/møbler i rommet eller liknande for å lage søket lettare/vanskeligare. 🙂 Eller bruk forskjellig søksområder til kvar hund.

Fun fact: Tida for gjennomsnittssøket i utendørsoppgåva ligg på ca 40 sekund. Eg korta litt ned på den sidan innandørs ofte går kjappare. Happy hunting!

Innleveringsfrist: Fredag 12. juni kl 23:59 !