Vil du være med i Nosework-ligaen?

Bli med på onlinekonkurranse! Uoffisiell liga – vil gå over fire “serier”!

Du samlar poeng ved å delta!

 

Ekvipasjen får poeng for kvart moment, og samlar opp fra dei forskjellige kategoriane.

 

Pr moment får ein poeng for:

  • Kreativitet i søk
  • Belønningsentusiasme
  • Samarbeid
  • Eventuelle forstyrrelsar
  • Båndføring
  • Heilhetsinntrykk

Opp til 5 poeng pr poenggrunnlag. I tillegg får kvar ekvipasje 5 poeng for kvar innlevert oppgåve.

 

 

 

 

 

Det blir premiering for:

 

Mest kreativt enkeltsøk

Best samarbeid

Best belønning

Flest poeng denne perioden

 

 

 

 

 

 

Fire oppgåver!

 

Du får oppgaver tilsendt pr epost/lagt ut på sidene.

Du får til saman fire oppgåver, ei i kvar moment. Første oppgåve kjem 1. mai. Du får to veker pr oppgave til å sende inn film, før ny oppgåve blir lagt ut.

 

1. Mai – Første oppgåve

15. Mai – Andre oppgåve

29. Mai – Tredje oppgåve

12. Juni – Fjerde oppgåve

26. Juni – Frist innlevering 4. oppg

3. Juli – Premietid!

(10. juli – start neste runde!)

 

Du legger sjølv ut ditt søk!

Du får poeng ut fra kor kreativ du greier å vere når du legger ut søket. Du må gjerne gjere fleire forskjellige søk/forsøk på kvar oppgåve, men me satsar på tillit og at den enkelte ikkje går det samme søket fleire gongar. (“øver” på funn)

 

 

 

Søket du filmar og sender inn må vise både hund og fører, og må vere skarpt nok og lyst nok til at det er mulig å vurdere.

 

 

 

 

Last opp filmen på facebook, youtube, vimeo eller kvar som helst – og send oss linken! Filmen må vere nedlastbar for oss.

Litt regler!

 

Me føl i utgangspunktet Nosework Norge sine regler for NW1, med litt kreativitet.

Det er opent og for ekvipasjer som:

  • Ikkje har tatt LGT
  • Søker etter andre ting enn noseworkduftene
  • Søker etter godbitar

 

Filmen skal vise start – søk – funn og belønning.
Me tar og i mot filmar der deler ikkje viser – men då vil full poengscore ikkje kunne oppnåast og poeng for innsendt film blir redusert.

Filmen må vere god nok kvalitet, for eksempel lyst nok til at det går an å sjå, og med lyd. Den treng ellers ikkje være av storskjermkvalitet, skal kun sjåast på pc.

 

Kvart søk får i utgangspunktet tre minutters søkstid. Avvik kan forekomme men blir da opplyst i oppgåveteksten.

Kreativitet i søket blir belønna ut frå kreativt utlegg, kreativ startposisjon, kreativ forstyrrelse, kreativ hund med meir. Formålet er å ha det gøy. 🙂

 

Me trekk feilpoeng ut frå regler frå Nosework Norge, konkurranseregler kan sjåast her. (Poeng står nederst)

 

Det er lov å samarbeide!

Er du medlem av ein klubb eller treningsgjeng? Legg gjerne opp til felles-trening og gå det samme søket!

Kreativitetspoeng blir fordelt, ekstrapoeng for samarbeid. 🙂

Påmeldinga gjeld pr ekvipasje, hund + førar. Poeng blir rekna pr ekvipasje.

Ein førar kan delta fleire gongar med fleire hundar – og gå samme søk, men må då melde seg på for kvar hund.

Ein hund kan delta med fleire førarar – men må gå forskjellige søk med kvar førar. (Ikkje samme søksområde/funnsted fleire gongar.)

Fire seriar!

Du bestemmer sjølv kor mange du vil vere med!
Du kan delta på ein, fleire eller alle. 🙂

 

 

Premiering etter kvar serie, og for sammenlagt etter fire fullførte seriar!

 

 

Sammenlagt-vinnar får den svært uoffisielle tittelen SuperSerieSøkar!

Konkurransen er arrangert av Canis Bergen v/Mari Lægreid.
Dommar er Mari Lægreid.

Mari Lægreid kan kontaktast på mari@canis.no ved spørsmål.

Ved påmelding godkjenner du at Canis Bergen kan legge ut bilder/utdrag frå din film. (I forbinding med utlysing av vinnar. Det er mulig å reservere seg! )

Poeng blir trekt for:

Muntlig korrigering av hunden
Fører detaljstyrer søket
Førar flytter ting i søksområdet
Hunden koplast laus
Farlige situasjonar
Labbar på bil
Hunden skadar noko i søksområdet
Gjentakande feil
Hunden er utilpass eller har vondt
Hunden gjer frå seg
Førar utset hund for fare
Hunden er ute av kontroll

Premier levert av:

Logre 

Vi ser etter sponsorar! Vil du eller din bedrift sponse konkurransen? Ta kontakt med mari@canis.no!

Bli inspirert!