Poeng runde to!

Alle godkjente filmar får i utgangspunktet 20 poeng pr søk så lenge filmen visar alle momenter av den spesifikke oppgåva.

Opp til fem poeng ekstra pr søk kan giast ut frå:

Spesielt godt løyst oppgåve
Godt samarbeid
Morsomme og kreative løysingar
Eksepsjonelt gode belønningarFilmane skal vise:

Så tett opp til 100% av hunden heile tida som mogleg. Filmar der hunden forsvinner ut av bildet i lengre tid kan få lavare score eller bli underkjent.
Førerplassering. Nokre søk kan filmast av fører, fører må prøve filme hunden i heile søket utan å gå for tett på.
Start og slutt av søket. Filmen må innehalde “startkommando”, og vise tydelig at fører markerer at hunden har funn.

Nokre søk kan ha andre spesifikasjonar.

Det er ønskelig (og hyggelig) med film av belønning – men ikkje nødvendig for å få godkjent filmen.


Konkurransen føl ellers Nosework norge sitt konkurransereglement der det er passande, som til dømes gir trekk for labbar på køyretøy, korrigering av hunden osv. Du finn reglementet til NWN her: http://www.nosework.no


 

 

Resultat blir lagt ut ca 5-7 dagar etter innleveringsfrist.