Poeng!

I utgangspunktet er det tenkt å følge Nosework Norge sitt regelverk for konkurranse. Konkurranseregelverket til Nosework finn du her: https://www.nosework.no/wp-content/uploads/2019/07/konkurranseregelverk.pdf

Men det blir litt variasjonar, mellom anna er formålet at fører skal finne gode utfordringar
for sin hund.

 

Forsøk på å oppklare korleis poeng giast følger:

 1. Poeng for kreativitet i søket
  – Kreativt søksområde.
  Til dømes: På ein fjelltopp, midt i ein bypark, “annerledesområder”. Ikkje “for lette” søk.
  – Kreativt utlegg.
  Til dømes: Utlegget er gøymt med tanke på duftvandring/luftstrømmar som gjer at hunden må søke og forstå korleis duftene vandrar.
  Eller at utlegget er lagt på ein kreativ måte, hengt opp i friluft/lagt i ein ballong osv.
 2. Belønningsentusiasme
  – At hunden blir engasjert i belønninga.
  Tanken er kun å bevise at hunden faktisk blir glad og engasjert når den får belønningen. Det spiller ingen rolle kva du belønner med.
 3. Samarbeid
  – Samarbeid mellom hund og fører.
  At hund og førar ser ut til å vere på samme oppgave, at førar ikkje går i vegen for hunden og lar hunden jobbe aleine – og at hunden gir signal til førar om funn (ved kroppspråk/spesifikk markering/ser på fører eller anna). Fører skal vente på “beskjed” frå hunden før belønning.
  – Samarbeid mellom treningsvenner!
  Fleire kan gjerne gå sammen og gå samme søket! Då blir det forventa -litt- meir kreativitet og planlegging bak utlegg, men du kan få meir poeng for samarbeid.
 4. Forstyrrelsar
  – Planlagte og uplanlagte forstyrrelsar i søksområdet.
  Til dømes: Ekstrapoeng om området blir fylt med til dømes ballongar eller kjøttkaker, eller om hunden tydelig ser ut til å vere litt forstyrra av til dømes lydar/underlag/forbipasserande/førar. Det kan altså vere ein fordel å gå LITT utanfor komfortsona, men ikkje meir enn at hunden er på mestring.
 5. Båndføring
  – Båndet skal ikkje gå i vegen for søket
  – Førar skal holde i båndet heile tida
  – Båndet bør ikkje subbe i bakken
  – Førar styrer båndet slik at det ikkje blir ein forstyrrelse for hunden
 6. Heilhetsinntrykk
  – Hunden søker/prøver leite meir eller mindre jamnt frå start til slutt.
  – Førar gir hunden tid og plass til å søke
  – Førar maser ikkje på hunden / gir ikkje gjentatte søksbeskjedar / går ikkje “foran” hunden og peiker

Poeng blir trekt etter Nosework Norge sitt regelverk:

Muntlig korrigering av hunden 1
Fører detaljstyrer søket  1
Fører flytter noe i søksmiljøet  1
Hunden kobles løs uten tillatelse  1
Forurensning av søksområdet.(Forurensning av esker, mistet godbiter, lek treffer gulv osv.)  1
Farlige situasjoner. (For eksempel hund under bil.)  1
Hunden setter labber på bil. 1
Hunden skader noe i søksområdet. (Helt ødelagt esker / emballasje, skader på inventar osv.)  2
Fører melder feil. 2 Ekvipasjen avslutter i det aktuelle søksområdet.
Gjentagende feil. (Muntlig korrigering, flytter noe i søksområdet, forurensning, farlige situasjoner, hunden setter labber på bil, detaljert styring av søket.)  2
Hunden er utilpass eller har vondt, uten at fører trekker ekvipasjen fra søket.3 Ekvipasjen blir utvist fra søksmoment.
Hunden gjør fra seg  3  Ekvipasjen avslutter i det aktuelle søksområdet.
Fører utsetter hund fra fare  3
Hunden er ut av kontroll     3